BUILDING THE NEW

VALUE & PURPOSE

Team Value & Purpose - Robert Wijers Dennis Broek

“De huidige invulling van het kapitalisme heeft ons veel materiële welvaart opgeleverd maar is naar ons idee te vaak gericht op economische groei. Het kapitalisme van de toekomst is volgens ons gericht op waardecreatie die het financiële gewin ontstijgt. Wij hechten waarde aan ‘doel boven middel en het goede boven het nuttige’. Investeren is aandacht geven aan dat wat de kans moet krijgen om tot bloei te komen, daarom zetten wij ons in om bezielende projecten te ontwikkelen met een brede visie op waardecreatie.”

– Robert & Dennis
Founding partners

Building the new

V&P is building the new by creating present value with the purpose of making meaningful impact

NEW COMPANIES

INVESTMENTS

Ons hart ligt bij het uitdenken, ontwikkelen en het behouden van betekenisvolle projecten en bedrijven. Wij werken met een open fonds wat in ons geval betekent dat we bij iedere investering kapitaal gebruiken van partijen die een gedeelde passie hebben voor het idee. De gezamenlijke positieve energie die hieruit voortkomt is het fundament voor langdurige waardecreatie en een plezierige samenwerking.

Value & Purpose - Building the new - Advisory & Investments

NEW DIRECTION

PROJECTS

Organisaties die een duurzaam verdien- en organisatiemodel willen implementeren in hun visie zijn bij ons aan het juiste adres. Value & Purpose heeft ervaring met financiële, juridische en organisatorische adviestrajecten bij meerdere grote organisaties zowel nationaal als internationaal. Door onze ervaring en expertise kunnen wij met een organisatie via een nieuwe weg het beoogde eindresultaat bereiken.

BUILDING THE NEW

Portfolio

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new

– Socrates